Zonnewoestijn of Zonnepark? U kunt meepraten!

Op 25 oktober wordt er om 19:30 uur een bijeenkomst gehouden in de Stryp te Burgum. Op deze bijeenkomst kunt u meepraten over de zaken die u belangrijk vindt bij het realiseren van het zonnepark “Stoppelsoal” nabij de centrale in Burgum.

Met de onrust op de energiemarkt is en de dagkoersen van de energieprijzen vinden wij als EGB het belangrijk dat we minder afhankelijk zijn van energie vanuit het buitenland. Hierbij zijn wij echter ook graag “aan de bal” zodat er niet dingen ons kunnen overkomen en we ook inspraak hebben in de manier waarop het beoogd zonnepark wordt aangelegd. Voor ons is een landschappelijke inpassing van het zonnepark erg van belang. Natuurlijk is niet te voorkomen dat het zichtbaar is, maar we kunnen er wel invloed op uitoefenen hoe het geheel er uit zal zien.

Hierbij vinden wij het ook belangrijk dat u als inwoner van Burgum en omstreken mee kunt praten en uw ideeën kunt aandragen zodat wij een zonnepark aan kunnen leggen en niet een zonnewoestijn zoals op andere plaatsen wel is gebeurd.

Wat vragen we van u op deze avond?

Wij willen graag van u horen en zien wat u belangrijk vindt bij de aankleding van een zonnepark. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan zaken als:

  • De ligging van de panelen ten opzichte van de zon
  • Moeten er schapen kunnen weiden
  • Wilt u een wandel en/of fietspad om of door het park
  • Heeft u ideeën over beplanting, boomwallen of heggen
  • Heeft u andere duurzame ideeën die een plekje moeten krijgen
  • ….

De avond zal interactief van opzet zijn en we hopen mooie ideeën mee te kunnen nemen naar de vervolgstappen die gezet gaan worden.

We rekenen op uw komst! Graag tot ziens op 25 oktober 2022 om 19:30.

Adres: De Stryp, Bulthuissingel 7, 9251 BS Burgum