Wie zijn wij?

Wat is de Enerzjy Groep Burgum?

Onze visie

Wij willen een lokale versnelling zijn in het verduurzamen van ons mooie dorp Burgum en haar omgeving.

In onze maatschappij groeit het besef dat de manier waarop wij leven een te grote negatieve impact heeft op onze aarde, zowel ver weg als dichtbij. De gevolgen daarvan worden steeds duidelijker zoals klimaatverandering en sterke afname van biodiversiteit. Steeds meer mensen zijn ervan overtuigd dat we op korte termijn onze leefwijze zullen moeten aanpassen. Overheden van internationaal tot regionaal niveau zijn druk bezig beleid te ontwikkelen dat deze transitie naar een volhoudbare samenleving vorm geeft en stimuleert. Maar veel mensen zijn ontevreden over het tempo van deze verandering en verenigen zich in bijvoorbeeld coöperaties om in de eigen leefomgeving zelf stappen te zetten m.b.t. de verduurzaming van hun leefwijze en zo sneller hun voetafdruk te verkleinen. Vaak levert deze coöperatieve aanpak ook een financieel voordeel op voor de leden wat een extra stimulans is om deze en weer nieuwe stappen te zetten.

Onze Missie

Wij zijn een coöperatie die zich inzet voor een energie neutrale, circulaire en duurzame leef- en woonomgeving voor de inwoners van Burgum en omstreken. 

Wij willen dit bereiken door initiatieven te ontplooien (en te versterken) om de ecologische voetafdruk van onze leefgemeenschap zoveel en zo snel mogelijk te verkleinen en daarmee de negatieve impact op de lokale, regionale en nationale leefomgeving te verkleinen en zo mogelijk de positieve impact te vergroten.

 

Onze eerste initiatieven richten zich op verlaging van het energiegebruik van woningen door isolatie, energiezuinige installaties en het duurzaam opwekken van energie met zonnepanelen en windmolens. Op termijn zullen ook andere initiatieven om onze voetprint te verkleinen worden genomen zoals het lokaal en biologisch voorzien in voedsel. Eventuele financiële opbrengsten van de coöperatie zullen hierbij deels terugvloeien naar de leden en deels worden ingezet voor nieuwe initiatieven die passen bij de missie.

Interessante gesprekken aan de Enerzjytafel in Burgum

Afgelopen donderdagavond zijn er in de Stryp te Burgum interessante gesprekken gevoerd over het verduurzamen van de energiebehoefte van Burgum tot 2040. Na de aftrap door Piet Bruining van de EGB heeft de gemeente het stokje overgenomen en de aanwezigen bijgepraat over de situatie van nu en een doorkijkje gegeven over de verwachte situatie in 2040. Er zijn diverse onderwerpen…

Lees meer

Uitnodiging Jaarvergadering

Op 26 augustus 2021 is de eerste jaarvergadering van de Enerzjy Groep Burgum U.A. We willen dan de formele start maken met onze (aspirant) leden. U bent van harte welkom om deel te nemen aan de Enerzjy Groep Burgum en om samen met ons een duurzaam Burgum te realiseren. De jaarvergadering wordt gehouden om 19:30 uur in De Stryp te…

Lees meer

Vrijwilligers gezocht

Onze groep vrijwilligers heeft allemaal belangstelling voor het verduurzamen van onze omgeving, daarnaast hebben wij ook graag zelf het stuur in handen en laten wij niet graag over ons praten maar zitten wij zelf liever aan tafel. klinkt dit bekend en wil je ook een stukje energie bijdragen? Dan nodigen we je graag uit om ons te helpen. Wij zoeken…

Lees meer
Neem ....