Wie zijn wij?

Wat is de Enerzjy Groep Burgum?

Onze visie

Wij willen een lokale versnelling zijn in het verduurzamen van ons mooie dorp Burgum en haar omgeving.

In onze maatschappij groeit het besef dat de manier waarop wij leven een te grote negatieve impact heeft op onze aarde, zowel ver weg als dichtbij. De gevolgen daarvan worden steeds duidelijker zoals klimaatverandering en sterke afname van biodiversiteit. Steeds meer mensen zijn ervan overtuigd dat we op korte termijn onze leefwijze zullen moeten aanpassen. Overheden van internationaal tot regionaal niveau zijn druk bezig beleid te ontwikkelen dat deze transitie naar een volhoudbare samenleving vorm geeft en stimuleert. Maar veel mensen zijn ontevreden over het tempo van deze verandering en verenigen zich in bijvoorbeeld coöperaties om in de eigen leefomgeving zelf stappen te zetten m.b.t. de verduurzaming van hun leefwijze en zo sneller hun voetafdruk te verkleinen. Vaak levert deze coöperatieve aanpak ook een financieel voordeel op voor de leden wat een extra stimulans is om deze en weer nieuwe stappen te zetten.

Onze Missie

Wij zijn een coöperatie die zich inzet voor een energie neutrale, circulaire en duurzame leef- en woonomgeving voor de inwoners van Burgum en omstreken. 

Wij willen dit bereiken door initiatieven te ontplooien (en te versterken) om de ecologische voetafdruk van onze leefgemeenschap zoveel en zo snel mogelijk te verkleinen en daarmee de negatieve impact op de lokale, regionale en nationale leefomgeving te verkleinen en zo mogelijk de positieve impact te vergroten.

 

Onze eerste initiatieven richten zich op verlaging van het energiegebruik van woningen door isolatie, energiezuinige installaties en het duurzaam opwekken van energie met zonnepanelen en windmolens. Op termijn zullen ook andere initiatieven om onze voetprint te verkleinen worden genomen zoals het lokaal en biologisch voorzien in voedsel. Eventuele financiële opbrengsten van de coöperatie zullen hierbij deels terugvloeien naar de leden en deels worden ingezet voor nieuwe initiatieven die passen bij de missie.

Indruk zonnepark stoppelsoal

Op de achtergrond is er hard gewerkt aan de ontwikkelingen voor het zonnepark Stoppelsoal. Graag nemen we u mee in de doorlopen procedure tot op heden. Hiervoor is er een document opgesteld welke u terug kunt lezen op de toegevoegde bijlage bij dit bericht.   Ook hebben we een drietal weergaves waarin er vanuit verschillende gezichtspunten een indruk gegeven wordt…

Lees meer

Jaarvergadering 2022

Op 8 december 2022 is onze 2e jaarvergadering geweest. Deze jaarvergadering is mooi bezocht en in een gezellige sfeer is de agenda afgewerkt. Een verslag van deze avond vindt u in de bijlage. Een belangrijke opmerking, in verband met het beter op elkaar afstemmen van de jaarvergadering en het financiële jaarverslag wordt de volgende jaarvergadering aan het begin van 2024…

Lees meer

Vragen zonnepark aan scholieren

Als EGB willen we ook graag iets doen voor toekomstige generaties dus vinden we het ook belangrijk om te horen wat deze van onze plannen vinden voor een zonnepark. Hoe denken de tieners van nu over een zonnepark? Deze vraag is gesteld op het Liutger in Burgum aan een groep scholieren. Er is verteld wat onze plannen waren en we…

Lees meer
Neem ....