Uitkomst bijeenkomst zonnepark Burgum

Het was een interactieve avond waarop we in mooie gesprekken hebben kunnen uitleggen wat we willen gaan doen met het zonnepark “Stoppelsoal”, waarom we dit graag willen doen.

We hebben diverse reacties gekregen die ons helpen bij de verdere uitwerking voor het zonnepark. Ook hebben we van gedachten kunnen wisselen met diverse omwonenden en hebben we op basis daarvan ook al de nodige vervolggesprekken gepland.

Graag delen we via deze weg wat van de inzichten die we hebben opgedaan.

0
Aantal bezoekers

Op de avond hebben we ook een vragenlijst uitgedeeld. De resultaten hiervan hebben we hieronder verwerkt:

Wat vindt u van een zonnepark bij Burgum?

De uitslagen van de vragenlijst. Klik voor een grotere weergave.

Nog wat quotes van de avond: