Interessante gesprekken aan de Enerzjytafel in Burgum

Afgelopen donderdagavond zijn er in de Stryp te Burgum interessante gesprekken gevoerd over het verduurzamen van de energiebehoefte van Burgum tot 2040. Na de aftrap door Piet Bruining van de EGB heeft de gemeente het stokje overgenomen en de aanwezigen bijgepraat over de situatie van nu en een doorkijkje gegeven over de verwachte situatie in 2040.

Er zijn diverse onderwerpen voorbij gekomen en de aanwezigen hebben zelf ook gekeken op welke trede van de warmteladder ze zelf staan.

Waar sta ik zelf eigenlijk op de warmteladder?

Omdat het verduurzamen op veel verschillende manieren kan heeft de gemeente ook geïnventariseerd op welke manier de inwoners van Burgum hier naar kijken. Dit is gedaan met een enquete waaruit gebleken is dat de meeste Burgumers wel wat zien in het opwekken van energie met zonnepanelen. Opvallend was ook dat de meeste deelnemers zich bewust waren dat de noodzaak om te verduurzamen al hoog is en steeds belangrijker gaat worden.

Naast de enquete zijn er ook verschillende andere onderzoeken uitgevoerd over de hoeveelheid energie die nodig is om in 2040 voor de gebouwde omgeving energie neutraal te zijn. Omdat deze hoeveelheid energie op veel verschillende manieren kan worden opgewerkt binnen de gemeentegrenzen is de enquete erbij gepakt waaruit bleek dat de Burgumers het meeste zien in opwekken met zonnepanelen. Daarom is de benodigde hoeveelheid energie teruggerekend naar een oppervlakte aan zonnepanelen waarmee de aanwezigen aan de slag zijn gegaan om te kijken welke mogelijkheden er liggen in Burgum en de directe omgeving. Dit is op een interactieve manier gegaan en de resultaten zijn met elkaar gedeeld. De avond is afgesloten door wethouder Andries Bouman en Piet Bruining. Al met al een interessante avond met leuke inzichten.