Vragen zonnepark aan scholieren

Als EGB willen we ook graag iets doen voor toekomstige generaties dus vinden we het ook belangrijk om te horen wat deze van onze plannen vinden voor een zonnepark. Hoe denken de tieners van nu over een zonnepark? Deze vraag is gesteld op het Liutger in Burgum aan een groep scholieren. Er is verteld wat onze plannen waren en we…

Uitkomst bijeenkomst zonnepark Burgum

Het was een interactieve avond waarop we in mooie gesprekken hebben kunnen uitleggen wat we willen gaan doen met het zonnepark “Stoppelsoal”, waarom we dit graag willen doen. We hebben diverse reacties gekregen die ons helpen bij de verdere uitwerking voor het zonnepark. Ook hebben we van gedachten kunnen wisselen met diverse omwonenden en hebben we op basis daarvan ook…