Indruk zonnepark stoppelsoal

Op de achtergrond is er hard gewerkt aan de ontwikkelingen voor het zonnepark Stoppelsoal. Graag nemen we u mee in de doorlopen procedure tot op heden. Hiervoor is er een document opgesteld welke u terug kunt lezen op de toegevoegde bijlage bij dit bericht.   Ook hebben we een drietal weergaves waarin er vanuit verschillende gezichtspunten een indruk gegeven wordt…

Jaarvergadering 2022

Op 8 december 2022 is onze 2e jaarvergadering geweest. Deze jaarvergadering is mooi bezocht en in een gezellige sfeer is de agenda afgewerkt. Een verslag van deze avond vindt u in de bijlage. Een belangrijke opmerking, in verband met het beter op elkaar afstemmen van de jaarvergadering en het financiële jaarverslag wordt de volgende jaarvergadering aan het begin van 2024…

Vragen zonnepark aan scholieren

Als EGB willen we ook graag iets doen voor toekomstige generaties dus vinden we het ook belangrijk om te horen wat deze van onze plannen vinden voor een zonnepark. Hoe denken de tieners van nu over een zonnepark? Deze vraag is gesteld op het Liutger in Burgum aan een groep scholieren. Er is verteld wat onze plannen waren en we…

Uitkomst bijeenkomst zonnepark Burgum

Het was een interactieve avond waarop we in mooie gesprekken hebben kunnen uitleggen wat we willen gaan doen met het zonnepark “Stoppelsoal”, waarom we dit graag willen doen. We hebben diverse reacties gekregen die ons helpen bij de verdere uitwerking voor het zonnepark. Ook hebben we van gedachten kunnen wisselen met diverse omwonenden en hebben we op basis daarvan ook…

Zonnewoestijn of Zonnepark? U kunt meepraten!

Op 25 oktober wordt er om 19:30 uur een bijeenkomst gehouden in de Stryp te Burgum. Op deze bijeenkomst kunt u meepraten over de zaken die u belangrijk vindt bij het realiseren van het zonnepark “Stoppelsoal” nabij de centrale in Burgum. Met de onrust op de energiemarkt is en de dagkoersen van de energieprijzen vinden wij als EGB het belangrijk…

Interessante gesprekken aan de Enerzjytafel in Burgum

Afgelopen donderdagavond zijn er in de Stryp te Burgum interessante gesprekken gevoerd over het verduurzamen van de energiebehoefte van Burgum tot 2040. Na de aftrap door Piet Bruining van de EGB heeft de gemeente het stokje overgenomen en de aanwezigen bijgepraat over de situatie van nu en een doorkijkje gegeven over de verwachte situatie in 2040. Er zijn diverse onderwerpen…

Jaarvergadering 2021

Op 26 augustus 2021 is de eerste jaarvergadering van de Enerzjy Groep Burgum U.A. geweest. We hebben dan de formele start gemaakt met onze (aspirant) leden. Onderstaand vindt u de statuten en het huishoudelijk reglement die we behandeld hebben bij deze jaarvergadering. Tevens zijn de notulen bijgesloten. U bent natuurlijk nog steeds van harte welkom om deel te nemen aan…

Vrijwilligers gezocht

Onze groep vrijwilligers heeft allemaal belangstelling voor het verduurzamen van onze omgeving, daarnaast hebben wij ook graag zelf het stuur in handen en laten wij niet graag over ons praten maar zitten wij zelf liever aan tafel. klinkt dit bekend en wil je ook een stukje energie bijdragen? Dan nodigen we je graag uit om ons te helpen. Wij zoeken…

Zonnepark

Bij voorkeur leggen we alle daken vol met zonnepanelen en gebruiken we geen landbouwgrond voor het opwekken van energie. Maar omdat we weten dat er alleen op daken niet genoeg energie opgewekt kan worden zal er meer moeten gebeuren. Dit willen wij dan wel graag op een manier hebben waarbij we als lokale gemeenschap er inspraak op hebben zodat het…

Warmtescan

Na de energiemarkt zijn we door buurkracht ook in de gelegenheid gesteld om een warmtebeeldcamera te gebruiken voor het maken van een warmtescan van woningen. Geïnteresseerden hebben zich hiervoor aangemeld en een aantal vrijwilligers hebben deze adressen bezocht. Bij het bezoek worden er foto’s gemaakt met een warmtebeeld camera waardoor er goed zichtbaar is of er ergens warmte weglekt. De…