Zonnepark

Bij voorkeur leggen we alle daken vol met zonnepanelen en gebruiken we geen landbouwgrond voor het opwekken van energie. Maar omdat we weten dat er alleen op daken niet genoeg energie opgewekt kan worden zal er meer moeten gebeuren. Dit willen wij dan wel graag op een manier hebben waarbij we als lokale gemeenschap er inspraak op hebben zodat het ook onder onze voorwaarden gedaan wordt. Dit is dus exact de reden waarom we momenteel met Solarfields bezig zijn om de mogelijkheden voor de aanleg van een zonnepark te verkennen.

De beoogde locatie voor het zonnepark
De beoogde locatie voor het zonnepark

Het gaat hierbij om een park van ongeveer 25 ha en het moet bij de energiecentrale van Engie gerealiseerd moeten worden. Hiervoor zijn we ondertussen druk aan het overleggen met de verschillende partijen. Een belangrijk onderdeel is hierbij ook het draagvlak voor het park, we vinden het erg belangrijk dat een zonnepark ook op een goede manier in de omgeving past en dat omwonenden/recreanten er zo weinig mogelijk hinder van ondervinden.

Mocht u hier vragen over hebben of mee willen denken in de aankleding van dit project dan kunt u contact met ons opnemen.